Vega Computer

www.vegacomputer.pl
tel.(025) 759 05 54

KONFIGURATOR KOMPUTERÓW
procesor stan
płyta głowna stan
pamięć stan
pamięć stan
karta graficzna stan
karta graficzna stan
SSD lub dysk stan
SSD lub dysk stan
SSD lub dysk stan
SSD lub dysk stan
karta PCI-E stan
głośniki stan
czytnik kart stan
napęd stan
napęd stan
obudowa stan
zasilacz stan
system stan
biurowe stan
antywirusowe stan
klawiatura stan
mysz stan
drukarka stan
monitor stan
SUMA:

stan"od ręki", stanna zamówienie, stanbrak  

Imię, Nazwisko
Telefon
Termin* (pole do wypełnienia tylko przy zamówieniu osobistym)
Zaliczka[PLN] (pole do wypełnienia tylko przy zamówieniu osobistym)
Uwagi
* Termin realizacji podawany jest orientacyjnie.

Link do tej konfiguracji.

informacje